Rådgivning

Bättre lönsamhet och högre vinst är något som alla företagare strävar efter.

Personlig Rådgivning

Bättre lönsamhet och högre vinst är något som alla företagare strävar efter. Det är ett mål som går att nå på flera olika sätt, och det är inte alltid lätt att veta vilken väg man skall gå. Man måste även beakta kortsiktiga kontra långsiktiga mål. 

Tillsammans sitter vi ned och diskuterar dina mål och bryter ned dessa till delmål, och tar fram handlingsplaner för att uppnå dessa. När handlingsplanerna är upprättade träffas vi regelbundet för uppföljning och analys.

Budgetering

Att driva företag är inte alltid lätt, och ibland går det upp och ned. Att ha en ekonomisk plan för framtiden kan göra att det blir lite lättare när det skakar. Det är även viktigt att ha någorlunda koll på hur företagets ekonomi förväntas utvecklas i framtiden, inte minst för att kunna anpassa sin verksamhet och sina beslut därefter. 

Vi hjälper dig med att upprätta en budget för ditt företag, oavsett om du är i startgroparna med ett nytt företag eller om du driver ett befintligt företag. 

De vanligaste budgeterna, och de som vi oftast hjälper till med, är resultatbudget, likviditetsbudget, och budgeterad balansräkning.