Bokslut & deklaration i Umeå

Varje år ska den löpande bokföringen avslutas med ett bokslut.

Bokslut och deklaration

Varje år ska den löpande bokföringen avslutas med ett bokslut. Det är inte ovanligt att företagare som själva upprättar sina bokslut gör fel vilket kan leda till frågor från Skatteverket och Bolagsverket och i värsta fall till straffavgifter. När du överlämnar ansvaret till oss kan du vara säker på att vi upprättar ditt bokslut, årsredovisning och deklaration i enlighet med gällande lagar och rekommendationer. Vi gör även din privata deklaration.

Bokslutsarbetet börjar egentligen innan räkenskapsåret är slut. En till två månader innan året är slut tar vi ett samtal där vi tillsammans går igenom året som hittills har varit, och prognostiserar den återstående delen av året. Utifrån denna analys och prognos diskuterar vi åtgärder för att på bästa sätt anpassa årets resultat efter dina behov. Åtgärder som kan behöva göras innan året är slut är exempelvis extra löneuttag och pensionsavsättningar, eller investeringar.

Under början på nästa räkenskapsår stänger vi det förra räkenskapsåret och upprättar ett bokslut. När bokslutet är sammanställt, upprättar vi årsredovisningen och slutligen även inkomstdeklarationen. I samband med detta upprättar vi även din privata inkomstdeklaration. När bokslutsarbetet är färdigställt tar vi tillsammans ett samtal där vi diskuterar årets siffror och resultat.