Lönehantering

Du som är registrerad som arbetsgivare skall varje månad lämna in en arbetsgivardeklaration.

Löpande Lönehantering

Du som är registrerad som arbetsgivare skall varje månad lämna in en arbetsgivardeklaration. Det är inte ovanligt att företagare glömmer bort att arbetsgivardeklarationen skall lämnas in trots att ingen lön har utbetalats. När deklarationen missas att lämnas in i tid, utgår en straffavgift på 625 kr som dessutom inte är avdragsgill.

Vi erbjuder dig komplett lönehantering. Du ger oss löneunderlag och vi upprättar lönespecifikationer, betalar ut lönerna, och deklarerar dessa. Vi skickar naturligtvis ut lönespecifikationerna till de anställda, digitalt och via KIVRA. Vi hjälper dig även med lönerapporteringar som exempelvis Fora och statistik till Svenskt Näringsliv.