Om oss

Den enkla redovisningsbyrån

Din långsiktiga ekonomipartner

Vår högsta prioritet är dig som kund. På SBS Redovisning arbetar vi hårt för att du alltid ska känna dig nöjd med oss och vårt arbete. För att uppnå detta eftersträvar vi alltid att vara anpassningsbara, flexibla och tillgängliga. Vi är engagerade och försöker alltid skapa oss en god förståelse för din verksamhet, för att på bästa sätt skapa förutsättningar för att din verksamhet ska utvecklas.

Vi är en digital redovisningsbyrå som ständigt utvecklar och förbättrar vårt arbetssätt. Vi erbjuder digitala lösningar anpassat efter dina specifika behov. Du som föredrar ett mer traditionellt samarbete kan vara lugn, detta är också något som vi erbjuder. Vi är anpassningsbara och utformar vårt samarbete tillsammans med dig som kund. Vi eftersträvar att göra ditt liv enklare, inte krångligare.

Vår historia

SBS Redovisning grundades i Luleå 2018, då under namnet Småbolagsservice Nord. Sedan starten har ambitionen alltid varit att SBS Redovisning skall vara en redovisningsbyrå som är enkel att ha att göra med, och som underlättar ditt liv som företagare. Vårt fokus ligger på mindre, ägarledda företag, och majoriteten av våra kunder är precis detta. Våra kunder finns i hela Sverige, men majoriteten finns kring Umeå och Luleå.

Sedan sommaren 2020 utgår SBS Redovisning från Umeå Företagspark. Under året 2021 har vi utökat personalstyrkan med flera kollegor. Ett namnbyte har ägt rum under hösten 2021, en bidragande faktor till detta är att det nuvarande namnet tydligare och enklare förklarar vad det är vi gör, vilket framför allt är just redovisning.