En heltäckande redovisningsbyrå i Umeå

Vi erbjuder en helhetslösning där vi sköter allting som har med redovisningen att göra, från den löpande bokföringen till fakturering och ansökan om ROT-ersättning från Skatteverket. Utifrån era specifika behov kommer vi tillsammans fram till den bästa lösningen.

Löpande bokföring

Den mest grundläggande aspekten i företagets ekonomi är den löpande bokföringen.

Bokslut & deklaration

Varje år ska den löpande bokföringen avslutas med ett bokslut.

Lönehantering

Vi erbjuder dig komplett lönehantering.

Rådgivning

Tillsammans sitter vi ned och diskuterar dina mål och bryter ned dessa till delmål, och tar fram handlingsplaner för att uppnå dessa.

Bolagsbildning

Vi hjälper dig när du skall bilda bolag